Phần mềm trà sữa tại Đak Lak- Trà sữa Diamon Eatoh

Phần mềm trà sữa tại Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai bản quyền vĩnh viễn và bảo hành trọn đời

Phần mềm quản lý quán trà sữa với đầy đủ chức năng quản lý như

 • Quản lý kho hàng, kho nguyên liệu
 • Quản lý nhân viên, phần quyền chức năng
 • Quản lý doanh thu, lời lỗ
 • báo cáo chi tiết tùy chọn đa dạng
 • Định lượng nguyên vật liệu
 • Theo dõi thu chi, công nợ khách hàng có thể hiện trên bill khi khách mua lần sau (nhắc khéo trả nợ)
 • Phí phí dịch vụ, tính VAT
 • Chính sách giảm giá riêng cho khách hàng thân thiết
 • Tích lũy điểm thành viên, cấp vocher
 • Thanh toán nhiều hình thức tiền mặt, tiền thẻ, tiền điểm
 • Phân quyền sử dụng
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết đa dạng theo ngày, theo hóa đơn, mặt hàng, nhóm hàng,….
 • Tổng hợp lãi lỗ, thống kê doanh thu,..

Khách hàng tham khảo chi tiết tại đây: Phần Mềm Trà Sữa

Hiện nay tại Đak Lak có nhiều công ty bán phần mềm tại Đak Lak tuy nhiên phần mềm có thể là mua từ đơn vị ở SG hay Hà Nội

Ngoài ra có một số công ty chỉ chuyên phần mềm không chuyên phân cứng cũng gặp nhiều khó khăn khi kết nối thiệt bị như máy in, máy quét

Phần mềm trà sữa cho quán Diamond tại Eatoh, Krong Năng, Đak Lak do chi nhánh công ty Tân An Phát BMT lắp đặt

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ KHÁCH HÀNG

Gọi Ngay