Phần mềm trà sữa tại Đak Lak- Trà sữa Diamon Eatoh

Phần mềm trà sữa tại Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai bản quyền vĩnh viễn và bảo hành trọn đời

Phần mềm quản lý quán trà sữa với đầy đủ chức năng quản lý như

  • Quản lý kho hàng, kho nguyên liệu
  • Quản lý nhân viên, phần quyền chức năng
  • Quản lý doanh thu, lời lỗ
  • báo cáo chi tiết tùy chọn đa dạng
  • Khuyến mãi tự động, thủ công, khách hàng thân thiết
  • Báo cáo từ xa qua điện thoại…

Phần mềm trà sữa cho quán Diamond tại Eatoh, Krong Năng, Đak Lak

Gọi Điện Tư Vấn