VIDEO VỀ CÁC LOẠI MÁY POS

Máy tính tiền ba màn hình

Máy tính tiền cảm ứng TAPPOS WIDE 156

Máy tính tiền cảm ứng hai màn hình

Máy tính tiền cảm 2 màn hình POS 1512

Máy tính tiền cảm một màn hình POS 15J19

Máy tính tiền cảm một màn hình POS 15CD